ENDLING / Video teaser / Performance Platform Lublin 2013

ENDLING

Branko Milisković, a Serbian artist, said in a discussion that according to him professionalism and masochism go hand in hand (“it is impossible to build a bridge without losing some of the workers”). An element of self-destructive behaviour is an indispensable sacrifice, the proof of how much one cares for the relationship with the audience. Who needs such sacrifice? Risky business. One needs to take rejection into account, as well as its exceptionally unpleasant variation – indifference. Milisković, however, reached his goal. After moving very slowly naked on his back along a path of sharp stones for a long time, when he reached the summit, the lights went out in the gallery. He sat in semi-darkness covered with a bedspread and rested. The people sitting around on poufs rested with him. That was the last action of the festival. At the very end – an exceptional sense of unity.
 
Text by Natalia Kalis 
http://www.obieg.pl/rozmowy/30680

Branko’s performance was extremely static and based on horizontal micromovements. The artist was lying naked on a regular strip of stones. Slowly, almost imperceptibly he moved from one end to another. To a passing viewer he might have seemed a sculpture, but if one observed him for a bit longer, he or she could notice the subtle tensing of his body, noiseless movements along an invisible line. Miliskovic’s action could be read both as a visual situation, a living installation, and as a process which had been slowed down. The naked body, hairless, primitive, bringing to mind an infant’s body, arduously covering its trail from the starting point to the finish gives rise to associations with the passing time which regulates human existence.
The track left on the stones and by the stones is also a distant echo of the “Sailing Rocks” from the Californian Death Valley. This geological phenomenon consists in rocks moving and drawing long paths along the smooth valley without any intervention from humans or animals. There is a scientific explanation of this phenomenon, but a number of people prefer to see in it mysterious, unexplained activity of the forces of nature. Moving rocks on the very bottom of the earth – in a place where temperature rises above 38 degrees Celsius 190 days a year, and drops below zero for eleven days – seem to be an animistic creation. Branko Miliskovic referred to this situation, using his body as an object endowed with a mysterious force.

Marta Ryczkowska

in Polish

Performance był niezwykle statyczny, opierał się na horyzontalnych mikro ruchach. Branko leżał nago na regularnym pasie usypanym z kamieni. Z wolna, niemal niezauważalnie przesuwał się z jednego końca na drugi. Dla przechodzącego widza wyglądał jak rzeźba, jednak przy dłuższym wpatrywaniu się w niego można było dostrzec delikatne naprężenia ciała, bezszelestne przemieszczanie się wzdłuż niewidzialnej linii. Działanie Miliskovica można było czytać zarówno jako sytuację wizualną, żywą instalację jak i spowolniony proces. Nagie ciało, pozbawione włosów, pierwotne, kojarzące się z ciałem niemowlęcia pokonujące mozolnie swoją drogę od punktu początkowego do końcowego to nasuwa skojarzenia z upływem czasu, który reguluje ludzką egzystencję.

Ślad pozostawiony na kamieniach i przez kamienie jest także dalekim echem „żeglujących skał” z kalifornijskiej Doliny Śmierci. Ten geologiczny fenomen polega na tym, iż skały przesuwają się i tworzą długie ścieżki wzdłuż gładkiej doliny bez interwencji człowieka lub zwierzęcia. Istnieje naukowe wytłumaczenie tego zjawiska ale wiele osób woli widzieć w tym tajemnicze, niewyjaśnione działanie sił natury. Wędrujące skały na samym dnie ziemi – w miejscu gdzie przez 190 dni w roku temperatura przekracza 38 C, a przez 11 dni spada poniżej zera – wydają się animistycznym tworem. Branko Miliskovic odwołał się do tej sytuacji wykorzystując swoje ciało jako obiekt o tajemnej sile.

Marta Ryczkowska

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s